Strona Główna

„Nim ptaki zanucą,
A dzień się rozrośnie,
Na tym bożym świecie
Panuje przedwiośnie (…)”

/Ćwierk Konstanty/

Copyright © 2018 Ogródkowo
GS RU